Juridisch

Juridisch advies

MKB werkgevers

Juridische aspecten waar werkgevers in het MKB in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen.

Werknemers en huurders

Juridische aspecten waar werknemers en huurder in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen.
Juridische problemen hebben te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld als u ontslagen bent en u het daarmee niet eens bent. Voor deze en andere juridische problemen wijst de Raad voor Rechtsbijstand de weg bij het vinden van een oplossing.zie http://www.rechtsbijstand.nl en zie ook https://www.juridischloket.nl

Licentie aspecten

Onze medewerkers hebben veel practische ervaring met eigendomsrechten.