Privacy statement https://www.contracthulp.nl

Deze website (https://www.contracthulp.nl) wordt beheerd door ContractHulp B.V.

Door het raadplegen en het gebruik van deze website, verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van dit 'Privacy Statement'.

Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverzameling en gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van 'cookies' en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverzameling

Bij bezoek aan deze website kan ContractHulp B.V. persoonsgegevens van u verzamelen. Dit gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. ContractHulp B.V. waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacy Statement.

Gegevensverwerking

ContractHulp B.V. verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in verband met haar bedrijfsvoering, om u te informeren, producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot webgebruik bij te houden. De gegevens die u ons verstrekt zullen gebruikt worden om contact met u te zoeken wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld om u te informeren over mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website en om u diensten aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt (tenzij u hebt aangegeven dergelijke diensten niet te willen ontvangen).

Op de wijze waarop ContractHulp B.V. persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze website en anderszins is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Bijzondere persoonsgegevens

ContractHulp B.V. verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via deze website. Mocht ContractHulp B.V. dat wel willen doen, dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd.

Indien u ContractHulp B.V. ongevraagd van bijzondere persoonsgegevens voorziet, verleent u automatisch toestemming tot het gebruik van deze gegevens.

Cookies

Het is ContractHulp B.V. toegestaan om informatie over het gebruik van deze website te verzamelen en te analyseren. Deze informatie mag verzameld worden met behulp van een zogenaamd 'cookie'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw systeem geplaatst worden. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller, gemakkelijker en veiliger en hebben dus een direct nut.

De cookies gegenereerd door de pagina's op deze website worden alleen gebruikt voor functionele redenen en niet voor analytische of tracking  doeleinden.

U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze tot vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website beperken.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Uitoefening van uw rechten; contact met info@contracthulp.nl

Op uw verzoek zal ContractHulp B.V. uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.

Indien u vragen heeft over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met ContractHulp B.V. via info@contracthulp.nl.

Wijzigingen

ContractHulp B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Laatst gewijzigd 08/04/2018