Website Eigenaar.

https://www.contracthulp.nl

Alle rechten voorbehouden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten aanzien van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de website-eigenaar

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, is het zonder bronvermelding en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) pagina's van deze website niet toegestaan.

 

Deze website is gebaseerd op de content management technologie van LEPTON CMS 3. De LEPTON Core is beschikbaar gesteld onder GNU General Public License. De additionele LEPTON gebaseerde modules, templates en illustraties zijn beschikbaar gesteld onder verschillende licentie modellen.

Geselecteerde extra modules die voor deze website gemaakt zijn of aangepast zijn, zijn "as is" beschikbaar voor eigen gebruik op de Lepton Modules pagina. 

Contact Informatie

Heeft U vragen of opmerkingen gebruik dan het Contact formulier.


Gebruik de telefoon uitsluitend in die urgente gevallen waar mailcontact niet passend is.

Adres

ContractHulp B.V.
Bert Kemplaan 13
5626HP Eindhoven