Wie zijn wij

Eigenaar

van de website

https://www.contracthulp.nl

is

ContractHulp B.V.

 

Deze website is opgebouwd met LEPTON Content Management System Versie 4. De LEPTON Core is beschikbaar gesteld onder GNU General Public License. De additionele LEPTON gebaseerde modules, templates en illustraties zijn beschikbaar gesteld onder verschillende licentie modellen.

Alle rechten voorbehouden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten aanzien van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de eigenaar.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, is het zonder bronvermelding en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) pagina's van deze website, de beschikbaar gestelde documenten en de verstrekte data niet toegestaan.

Correspondentie adres

ContractHulp B.V.
Bert Kemplaan 13
5626 HP Eindhoven
the Netherlands

Bezoekadres adres

ContractHulp B.V.
Bert Kemplaan 13
Eindhoven

Contact Informatie

Voor contacten gebruik bij voorkeur de Contact pagina.

info.contracthulp.nl
+31 611 779 397

Gebruik de telefoon uitsluitend in die urgente gevallen waar mailcontact niet passend is.

Op deze website zijn van toepassing:

Door deze website te raadplegen en kennis te nemen van de geboden informatie, verklaart u zich hiermee automatisch akkoord.